MODA DAMSKA C & S 

CECYLIA SUSZEK

UL. UŁAŃSKA 7/37

40-887 KATOWICE 

PKO BP: 89 1020 1433 0000 1802 0029 3027