MODA DAMSKA C & S 

CECYLIA SUSZEK

UL. UŁAŃSKA 7/37

40-887 KATOWICE 

BZ WBK: 41 1090 1740 0000 0001 3412 7590